Pobl

Rydym yn grŵp o Addysgwyr, entrepreneuriaid, arbenigwyr mewn cynaliadwyedd, lles, sgiliau creadigol a gweithgarwch cydweithredol; anturiaethwyr, beirdd a storïwyr. Yr hyn sy'n dod â ni at ein gilydd yw'r gred bod yn rhaid i ddysgu gael ei wneud yn wahanol.

Liza Lort-Phillips

Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol

Yn ferch fferm, a aned yn Sir Benfro, crwydrodd Liza ymhell o gartref cyn gwrando ar alwad Cynefin a dychwelyd i'w gwreiddiau. Mae hi wedi gweithio ym maes cynaliadwyedd ers dros 20 mlynedd, ac wedi byw yn Tsieina, Affrica ac America Ladin, gan weithio gyda rhai o frandiau, elusennau a mentrau cymdeithasol mwyaf y byd. Mae amser a dreuliwyd mewn ffermydd a ffatrïoedd ledled y byd wedi dysgu llawer iddi am ryng-gysylltiad bywoliaethau lleol, dewisiadau defnyddwyr byd-eang a'r angen am newid systemau.

Wedi’i hysbrydoli gan Nodau Byd-eang y Cenhedloedd Unedig, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ac awydd i roi ei sgiliau ar waith ar gyfer y genhedlaeth nesaf o addysgwyr a dysgwyr, sefydlodd Cymbrogi Futures yn 2019. Pan fydd amser yn caniatáu, mae’n cyd-greu barddoniaeth pop-up gweithdai, a gwirfoddolwyr fel mentor i geiswyr lloches ifanc.

Ian Chriswick

Cyfarwyddwr ac Addysgwr Arweiniol

Yn addysgwr ac yn wneuthurwr newid, Ian yw ein harweinydd ar bopeth Cwricwlwm i Gymru. Gydag 20 mlynedd o addysgu ac uwch arweinyddiaeth ar lefel uwchradd o dan ei wregys, mae Ian yn angerddol am roi’r cwricwlwm newydd i Gymru ar waith – i ddysgwyr ac addysgwyr.

Yn gyn-athro Mathemateg ac yn uwch aelod arweinyddiaeth yn Ysgol Bro Dinefwr yn Sir Gaerfyrddin, penderfynodd Ian adael addysg brif ffrwd i ddilyn ei angerdd am ffordd wahanol o addysgu a dysgu…(Hoffwn feddwl bod ei ymweliad â Cymbrogi wedi ei helpu i wneud y penderfyniad hwnnw.. ;-) Ac rydym wrth ein bodd ei fod wedi ymuno â ni fel Criw Craidd! Pan nad yw’n gweithio gyda ni, mae’n Ddarlithydd Coleg rhan-amser yng Ngholeg Gŵyr, Abertawe, yn rhoi ei nwydau ar waith gydag oedolion ifanc, trwy brosiectau garddio a thirlunio.

Beth Power

Addysgwr

Mae Beth wedi gweithio ym myd addysg ers 12 mlynedd Mae hi'n angerddol am ddysgu a wneir yn wahanol - STEAM a dysgu awyr agored yn arbennig.

Mae hi wrth ei bodd yn ymchwilio trwy brofiad ac yn ymchwilio i fanteision gweithgaredd awyr agored ac ar y traeth a'i gysylltiadau â datblygiad corfforol a lles. Yn fwy diweddar mae hi wedi archwilio pwysigrwydd cyfathrebu di-eiriau yng nghyd-destun anifeiliaid di-famalaidd a phlant ifanc mewn lleoliadau addysgol. Beth sy'n arwain ein rhaglenni Young Changemaker.

Matthew Jones

Rheolwr Sgyrsiau

Mae Matthew yn ddylunydd ac yn gerddor. Bu’n gweithio mewn ysgol ADY am 10 mlynedd, fel therapydd cerdd ac arweinydd dylunio’r ysgol, cyn symud i Orllewin Cymru i ddysgu byw yn symlach.

Mae Matthew hefyd yn gyfansoddwr caneuon cyhoeddedig ac yn artist recordio, ac wedi teithio ledled y byd yn perfformio ar lwyfan. 

Mae'n angerddol am helpu i rymuso pobl i ddod o hyd i'w llais eu hunain, ac yn ei dro adeiladu ymdeimlad o gysylltiad â nhw eu hunain, eraill a'r byd o'u cwmpas.

Neil Thomas

CPD Trainer

Neil has worked in education for 18 years. A former Design and Technology teacher, senior leader and managing director at an education training company, he is now an educational consultant and performance coach.

He is passionate about empowering educational communities, programmes and stakeholders to reach their full potential. An experienced facilitator and trainer of teachers, he (happily for us!) ended up moving to our corner of West Wales, and it wasn’t long before we realised that we had a few things in common… Neil is a now very much a ‘local’ resident of Lawrenny, and we’re delighted that he’s agreed to be part of the Cymbrogi journey and help us empower today’s learners to shape tomorrows sustainable world.

Pencampwyr Cymbrogi

Rydym yn dîm bach, ond rydym yn gweithio gydag ecosystem ehangach o Hyrwyddwyr Cymbrogi gyda phob math o sgiliau ac arbenigedd.

"Wow what a fabulous day we enjoyed with you all at Cymbrogi yesterday. We will certainly remember this celebration for a long time to come."

Cymbrogi CIC Workshop Participant

cyCY