Cynlluniwch eich Diwrnod

P’un a ydych yn ystyried diwrnodau HMS meithrin tîm neu weithdai Dylunio’ch Dyfodol i ddysgwyr, gallwn eich helpu i ddylunio profiad sy’n cyfateb i’ch anghenion. Rydyn ni yma i'ch helpu chi i gyflwyno'r Cwricwlwm i Gymru.

Ffocws ar les ar gyfer athrawon sydd dan straen ac sydd wedi llosgi allan

Plymio'n ddwfn i'r Nodau Byd-eang gyda gemau i ddod â nhw'n fyw

Trochiad mewn adrodd straeon creadigol

Llety Cysurus a Chlyd

Ac os ydych chi'n meddwl am breswyl, mae gennym ni lety sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o lefelau cysur - o wersylla cyfforddus i ystafelloedd cyfforddus a rennir yn yr Hen Ysgoldy, dafliad carreg o'n safle ysbrydoledig.

Yn gysylltiedig â Chwricwlwm i Gymru

(Ar gyfer addysgwyr yng Nghymru) Mae'r daith ddysgu hon yn cyd-fynd â'r 4 Diben; y 6 Maes Dysgu a Phrofiad a'r Sgil Integral. Mae hefyd yn cael ei hysbrydoli gan y Nodau Byd-eang.

“Diolch enfawr i dîm Cwmbrogi am brofiad gwych! Rwy’n gobeithio dod yn ôl eto yn fuan.”

Educators: What Matters? Participant

cyCY