Lle

Croeso i'n safle 12 erw o harddwch naturiol eithriadol, yn 'nyfrffyrdd cyfrinachol' aber y Cleddau, yn Lawrenni, Sir Benfro.

Ein Gwefan Ddysgu

Tair System Eco Naturiol

Mae ein safle wrth galon tair ecosystem naturiol – morol, coetir a fferm. Mae'r rhain yn ganolog i'n hathroniaeth ddysgu oherwydd mae dysgu o fewn, gyda, a thrwy natur yn hanfodol i'n dealltwriaeth o systemau a hinsawdd sy'n newid.

Mannau a Lleoedd

Mae gennym leoedd a lleoedd ar gyfer pob achlysur ar draws ein safle dysgu ym Mhencadlys Cymbrogi sy'n ein galluogi i gyflwyno ein rhaglen a'n gweithdai boed law neu hindda.

Gallwn hefyd deithio i lefydd eraill i wneud ein gwaith, ond dyma'r Famaeth.

Cyfleusterau

Dysgu yn yr Awyr Agored

Ystafelloedd Dosbarth Dysgu Awyr Agored yn edrych dros yr aber (wedi'u gwneud o goed a gwympwyd yn gynaliadwy ar y safle). Yma cawn ein hamgylchynu gan ganeuon adar a choed, a gallwn fwynhau’r golygfeydd ysbrydoledig tra’n cadw’n gynnes ac yn sych.

Mannau Tawel

Mynediad unigryw i fannau tawel toreithiog ar gyfer meddwl a gwneud yn ysblander naturiol y coed a'r draethlin o amgylch Pencadlys Cymbrogi.

Chwarae Rhydd

Mannau chwarae am ddim i’w harchwilio o fewn y coetir a Chornel Cwtsh glyd ar gyfer ystyried y llanw sy’n dod i mewn.

Toiled Compost

Nid gwasanaeth ymarferol yn unig yw ein toiled compostio cwbl hygyrch, ond yr economi gylchol ar waith – cyfle perffaith y gellir ei ddysgu!

Llety

Dan Do ac Awyr Agored

Mae llety awyr agored a dan do a chyfleusterau arlwyo ar gael. Mae opsiynau llety yn cynnwys gwersylla ar ac o amgylch y safle mewn pebyll cloch cyfforddus a mynediad i'r Hen Ysgoldy, lle mae lle i 22 o bobl gysgu. Cyfleoedd di-ri ar gyfer tanau agored, codiad haul a machlud ar draws yr aber.

Hanes a Lleoliad

dyfrffyrdd cudd

Saif Cymbrogi yng nghanol Parc Cenedlaethol Sir Benfro, yn rhannau uchaf un o ddyfrffyrdd cudd trysoriedig y wlad, y Cleddau. Mae’r hen safle castell hwn wedi bod yn ysbrydoliaeth ac yn gartref i fforwyr ddoe a heddiw.

Cymar caban Charles Darwin

Yr enwocaf oedd cyn-gymar caban Charles Darwin ar yr HMS Beagle. Aeth John Lort-Stokes ymlaen i fod yn gapten ar fordeithiau dilynol ar hyd y Beagle a mapio rhannau helaeth o Awstralasia – rhai rhannau ohono yn dal i ddwyn enwau ei wreiddiau yn Sir Benfro. Rydyn ni'n hoffi meddwl bod deffro i'r golygfeydd o'r wefan hon wedi ei ysbrydoli i fywyd llawn anturiaethau.

Cenedlaethau'r Dyfodol

Anturiaethau ei hynafiad yn rhannol a ysbrydolodd perchennog presennol y safle David Lort-Phillips i gyd-sefydlu Canolfan Darwin sydd â chenhadaeth i feithrin cenedlaethau o Darwiniaid ifanc yn y dyfodol. Rydym wrth ein bodd bod y Ganolfan yn Gydymaith Sefydlu Cymbrogi. Un genhedlaeth yn ddiweddarach, aeth yr etifeddiaeth hon a'r safbwyntiau hyn ymlaen i ysbrydoli ei ferch, Liza, i sefydlu Cymbrogi Futures. Beth allai eich ysbrydoli i wneud?

"The creativity activities we did were engaging and fully took me out of my comfort zone - in an extremely positive way!"

Educators: What Matters? Participant

cyCY