Sgyrsiau

Grym Cydweithio

Mae cydweithio wedi dod i olygu llawer o bethau i lawer o bobl. I rai mae'n allu dynol cynhenid, i eraill yn sgil neu'n broses o ymgysylltu â'r byd cymdeithasol.

Darllen mwy "

Y Gelfyddyd o Ymdrochi yn y Goedwig

Mae Ymdrochi yn y Goedwig yn arfer sy'n galluogi unigolyn i gysylltu â'r byd nad yw'n ddynol yn allanol a chysylltu â'i hun yn fewnol, felly mae hyn yn cyd-fynd â'n hymgais am feddylfryd cynaliadwy a datblygiad ein lles ein hunain.

Darllen mwy "

Pam Gweithredu ar y Cyd? Pam Cymbrogi?

Yn fwy nag erioed mae'r byd yn gofyn i ni gydnabod a harneisio ein gallu i gydweithio. Dim ond drwy weithgarwch cydweithredol y gallwn fynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu heddiw ac yfory, fel unigolion ac fel diwylliant.

Darllen mwy "

“Mae’r elfennau lles wedi fy ngalluogi i adlewyrchu’n well a chael cydbwysedd gwell mewn bywyd. Rwyf hefyd nawr yn defnyddio rhai o’r strategaethau yn y dosbarth i fywiogi neu sefydlu fy nosbarth trwy gydol y dydd.”

cyCY